Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203015822016İletişim Araştırmaları ve Etiği (E)Zorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, iletişim araştırmalarında kullanılan kavramsal ve pratik yaklaşımların (anket, içerik analizi, alan araştırması vb.) tanıtılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alan araştırma teknikleri, araştırma dizayn ve metodları, istatistik teknik ve uygulamalarının iletişim çalışmalarına uygunluğunun araştırılması dersin içeriğinin temelini oluşturmaktadır. Özellikle istatistiğin iletişim çalışmalarında niteliksel veriler elde etmede sıkça uygulanmayan bir yöntem oluşu, bu yaklaşıma ilgiyi önemli kılmaktadır. Derste SPSS programının kullanımının öğretilmesi, istatistiğin yaratıcı kullanımı için gerekli görülmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
FINK, Arlene; How to Analyze Survey Data, Survey Kit:8, Sage Publication, California, 1998. FINK, Arlene; How to Ask Survey Questions, Survey Kit:2, Sage Publication, California, 1998. KARASAR, Niyazi; Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 1991. KARATAŞ, Birgül; Araştırma Teknikleri, Çağlayan Mat., İstanbul, 1984. LITWIN, Mark S.; How to Measure Survey Reliability and Validity, Survey Kit:7, Sage Publication, California,1995. MORGAN, David L.; The Focus Group Guidebook, Sage Publications, California, 1998. ÖZÇELİK, Durmuş Ali; Araştırma Teknikleri: Düzenleme ve Analiz, ÜSYM, Ankara, 1981. SPSS For The Windows, TOKOL, Tuncer; Pazarlama Araştırması, Vipaş A.Ş., Bursa, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma14570
Soru-Yanıt14570
Performans14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)172
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr