Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205015442007Türklüğün Eski Çağları – IIZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk tarihinin bilinen en eski dönemleriyle ilgili konuları incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. A. Osman Karatay
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal teoriler vasıtasıyla analiz ettiği eski Türk tarihine ilişkin olayları bir sosyal bilimci yaklaşımıyla yeniden kuramlaştırabilir. (9,11)
2Ortaçağ başlarına kadarki Türk tarihine ilişkin bilgilere sahip olan mezunlar bu bilgileri başka insanlara da öğretebilirler.(1,2)
3Öğrenim süresi boyunca zihninde beliren problemleri mezun öğrenci kendi başına araştırabilir ve karşılaştığı ilmî problemleri kendi başına çözebilir. (13)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilinen en eski dönemlerden itibaren Ortaçağ sonlarına kadar genel Türk tarihinin çeşitli meseleleri tartışılacaktır. Burada siyasi tarih kısmının ağırlığı olacak, ancak ders tamamen vakalar üzerine tesis edilmeyecektir. Birinci dönemde eski bozkır kültürleri ile sırasıyla Hunlar, Bulgarlar, Avarlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar ve diğer İslam öncesi Türk oluşumları incelenecektir. İkinci dönemde ise yine Bulgarlar ile başlanarak erken İslam dönemi üzerinde durulacaktır. Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu dönemlerinin sorunları ile Moğol istilası ve sonrası üzerinde siyasi tarih ağırlıklı olarak durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Köktürklerin kökenleri, kuruluşTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
2Birinci Köktürk Devleti TarihiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3İkinci Köktürk Devleti TarihiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Köktürk çağı Türk TopluluklarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5Uygurlar: Doğu bozkırlarındaki hakimiyetTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Uygurlar: Doğu Türkistan’a göç ve yerleşik dönemTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7Kırgızlar: Köken ve Tanrı dağlarına göçTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Kimekler ve Sibirya Türkleri Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Türkiş ve Kangar/PeçeneklerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
10Karluk ve YağmalarTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11KarahanlılarTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12İslam’la tanışma, mevaliTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13GaznelilerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Hindistan’da erken TürklerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Togan, Zeki V., Umumi Türk Tarihine Giriş, 3. baskı, İstanbul, 1981. Barthold, Vladimir V., Orta Asya Tarihi Hakkında Dersler, haz. K.Y. Kopraman – İsmail Aka, Ankara, 2006. Golden, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş, çev. O. Karatay, Ankara, 2002. Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, 21. baskı, İstanbul, 2001. Rásonyi, László, Tarihte Türklük, 2. baskı, Ankara, 1988. Sinor, Denis (der.), Erken İç Asya Tarihi, 2. baskı, İstanbul, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Makale Yazma51050
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr