Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205065112014Araştırma Yöntem ve Teknikleri(E)Zorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste; öğrencilerinin alanlarında geliştirmeye çalıştıkları uzmanlık bilgisi ve becerisi için gerekli olabilecek, nicel, nitel araştırma yöntem tekniklerini kullanmayı ve araştırmalardan elde edilen bulguları rapor etmeyi öğretmek amaçlamaktadır. Öğrencilerde; hem gerek duyduklarında haber yazımı, haber vb. programları yapımında hem de çeşitli belgesellerin hazırlanmasında ön araştırmaların nesnel ölçütler temelinde gerçekleştirilebilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli uzmanlık alanlarında nesnel bir düşünce ve tutum kazanım oluşturulacaktır.
2Gerek duyduğunda bilginin asıl kaynağına ulaşabilme ve doğru bilgi elde edebilme becerisi kazanma
3Elde ettiği bilgilerin doğruluğunu sınayabilme ve değerlendirme deneyimi edinme
4Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme, rapor yazma.
5Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme, rapor yazma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme, rapor yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim felsefesi ve sosyal bilimler araştırmanın önemi tarihçesiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
2Kuram-metodoloji, hipotezler varsayımlarTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Araştırma teknikleri, deney, gözlem, anket, mülakat,vb.Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Araştırmada tasarımı ve araştırma çeşitleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5Nicel araştırmalar ve nitel araştırmaların önemi ve farklılıkları ve alanlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Nicel ve nitel örnekleme yöntemleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7Nicel araştırmalardan araştırma örnekleri ve değerlendirilmesi, araştırma projelerinin hazırlanmasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri ve örneklemlerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Araştırma raporunun yazılmasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
10Vize sınavıVize sınavı yapılacaktır
11Nitel araştırma desenleri: fenomenolojik etnografik, gömülü (grounded theory), örnek olay incelemeleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Nitel araştırmalarda değerlendirme ve yorumlama teknikleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13İçerik analizi ve örnekleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Nicel ve nitel araştırmaların birlikte yer aldığı büyük araştırma projeleri ve etkinlikleri, araştırma projelerinin hazırlanmasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Final SınavıFinal sınavı yapılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sarantagos,S. (1998); Social Research. Mac Millan Press, London. Aziz , A. (2008) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve teknikleri, Nobel yayınları, İstanbul. Balcı,A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Teknik ve İlkeler, Pegam Akademi yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Tartışma3927
Soru-Yanıt2612
Makale Kritik Etme2612
Okuma3927
Performans51575
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1444434345
ÖÇ2444434345
ÖÇ3444434345
ÖÇ4444434345
ÖÇ5444434345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr