Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015192018Akademik Araştırma ve EtikZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, bilimsel araştırma yöntemleri hakkında genel bir düşünceye sahip olabilmesini, bilimsel araştırma sürecini anlayabilmesini, araştırma sorusu sorabilme ve hipotez oluşturma yeteneği kazanabilmesini, literatür taraması gerçekleştirebilmesini, veri toplama teknikleri kavrayabilmesini, veri analizi-istatistiksel analizler yapabilmesini, kaynak gösterebilmesini, bulgu ve sonuç bölümünü oluşturabilmesini, bilimsel yazım kurallarını kavrayabilmesini, etiğin ne olduğunu anlayabilmesini, bilim yapılırken karşılaşılan etik sorunların farkına varabilmesini, araştırmanın hazırlanması ve yürütülmesi sırasında dikkat edilmesi gereken etik kurallarını bilmesini, yayının oluşturulması ve sunulması sırasındaki etik uygulamaları öğrenebilmesini, bilimsel dergi editör ve hakemlerinin etik sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilmesini, bilimsel intihali öğrenebilmesini, genel bilimsel ihlallerin nedenleri ve çözüm önerilerini öğrenebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma yöntemleri nedir, hangi bilgi kaynaklarından veri toplanmalıdır, kaynak araştırması nasıl yapılır, veri analizi nasıl gerçekleştirilir, bilimsel araştırmalar nasıl sonuçlandırılır, rapor yazımında nelere dikkat edilir, bilimsel etik nedir, araştırma yapılırken hangi etik davranışlara dikkat edilmelidir, yayın ve sunum sürecindeki etik davranışlar nelerdir, editör ve hakemlerin etik sorumlulukları nelerdir, bilimsel ihlallerin temel nedeni ile çözüm önerileri nelerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Erkuş, A., 2013. Bilimsel Araştırma Süreci. Seçkin Yayınları. S.294. 2. Karasar, N., 2014. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-5426-58-3. S.310. 3. Cebeci, S., 2010. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. Alfa Yayınları. S.220. 4. Kıncal, R.Y., Şahin, Ç, Köse, E., Yeşil, R., Genç, S.Z., Özerbaş, A., Özkan, H.H., Bahar, H.H., Özbek, R., 2013. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-512-4. S.310. 5. Karasar, N., 2007. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-5426-15-6. S.135.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr