Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301265022019Mesleksel Yetkinlikler ve Eğitim-Öğretim YöntemleriZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrenciye, öğretim ilke ve yöntemlerle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğrenme ve öğretim stratejileri öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretim yöntem ve tekniklerin uygulama ile ilişkisi öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları konularında yeterli duruma getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Melih BALYAN, Öğr. Gör. Dr. Fehime HASLOFÇA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eğitimde program geliştirme süreci,eğitim programı hazırlama, iyi bir eğitim programının özellikleri, hedef, eğitim hedeflerinin insan niteliklerine göre sınıflandırılması, hedeflerin belirlenmesi eğitimde bir ders için hedef yazarken uyulması gereken kurallar, hedefleri davranışa dönüştürürken dikkat edilecek noktalar, içerik, eğitim durumları, eğitimde iletişim, , eğitim durumları ile ilgili değişkenler, öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler genel öğretimde kullanılan yöntemler, beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri (stil,teknik)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Küçükahmet, l. (2000), Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme, Nobel yayın dağıtım ltd. Şti., 11. Baskı, Ankara 2. Senemoğlu, N. (1998), Gelişim Öğrenme Ve Öğretim - Kuramdan Uygulamaya, Özsen Matbaası ltd. Şti., Ankara 3. Selçuk, Z. (1999), Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti, 6. Baskı, Ankara 4. Büyükkaragöz, S., Çivi C. (1997) Genel Öğretim Metodları. Öz Eğitim Yayınları No 7, 7. Baskı, İstanbul 5. İşman, A., Eskicumalı, A. (2001), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları Genişletilmiş 3. Baskı, Adapazarı 6. Sönmez, V. (1993) Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, Adım Yayıncılık, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 7. Küçükahmet, L. (1997), Eğitim Programları Ve Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitapevi, Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara: 8. Erden, M. (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, İstanbul 9. Harrison, J. M., Ark. (1996) Instructional Strategies For Secondary School Physical Education, A Times Mirror Company 4. edition, USA 10. Demirel, Ö. (1995), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları-114. Baskı, Ankara 11. Demirhan, G. ve Ark. (2001), İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme - Öğretmen El Kitabı 12. Erden, M., Akman Y. (1995), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretme, Arkadaş Yayınevi, Ankara: 13. Mosston, M., Ashworth, S. (2000) Beden Eğitimi Öğretimi, (Çev: Tüzmen, E.), Bağırgan Kitapevi (Düz: Demirhan, G.) Ankara:. 14. Demirel, Ö., (1997), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Usem Yayınları.1., Baskı, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr