Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301265062019Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Zorunlu127
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin kuram, araştırma ve uygulama boyutları olan öğretim tasarımının amaçları, dayandığı temel kavramlar, alanın evrimi, kuramsal temelleri, başlıca öğretim tasarım modelleri, ihtiyaç analizi, tasarımlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme konusunda bilgi sahibi olmaları ve mikro düzeyde bir öğretim tasarımı deneyimi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lect. Alev ATEŞ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğretim tasarımının amaçları, dayandığı temel kavramlar, alanın evrimi, kuramsal temelleri, başlıca öğretim tasarım modelleri, ihtiyaç analizi, tasarımlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akkoyunlu, Buket, Altun, Arif ve Soylu Yılmaz, Meryem (2008). Öğretim Tasarımı. Maya Akademi. 2. Altun, Eralp ve Demirel, Özcan (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 4. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 3. Şimşek, Ali (2009). Öğretim Tasarımı. Nobel Yayın Dağıtım. 4. Yanpar Şahin, Tuğba ve Soner Yıldırım. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ders Araçları: Bilgisayar, projektör
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr