Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301265072019Eğitim Programı DeğerlendirmeZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Eğitimde program değerlendirmeye yönelik kuramsal çerçeve, eğitim programlarını değerlendirme yaklaşım, model ve türleri ile değerlendirmede kullanılan yöntem ve araştırma desenleri, program değerlendirme sürecinin oluşturulması, değerlendirme ve araştırma alanları arasındaki benzerlik ve farklılıklar, tıp eğitiminde nitelik yaklaşımı, standartların belirlenmesi ve akreditasyon konularında bilgi ve deneyim kazanmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Tıpta Eğitim Programı Geliştirme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin derslere önerilen kaynaklardan tema bazında belirlenen bölümleri okuyarak derslere katılmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Ders içeriği şu temalar altında yapılandırılmıştır: A.Program değerlendirme ve amaçları nedir, program değerlendirme niçin, ne zaman, kimler tarafından ve nasıl hazırlanmalıdır?,B.Program değerlendirme tür, yaklaşım ve modelleri,C.Program değerlendirmede kullanılan yöntemler ve araştırma desenleri , D.Bir program tasarısını değerlendirebilme, E.Tıp Eğitiminde Standartların belirlenmesi ve akreditasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erden M. Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayınevi. 1998. 2.G.R. Norman, C.P.M. van der Vleuten, D.I. Newble, editors. The International Handbook of Research in Medical Education. Part 1-2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2002. 3.Goldie, J. (2006). AMEE Education Guide No. 29: Evaluating educational programmes, Medical Teacher, Vol. 28, No. 3, pp. 210–224. 4.Levine, T. (2002). Studies in Educational Evaluation, Stability and Change in Curriculum Evaluation, 28, 1-33. 5.Melrose, M. (1998). Quality in Higher Education, Exploring Paradigms of Curriculum Evaluation and Concept of Quality, Vol 4, No 1, 6.Morison, J. British Medical Journal, Evaluation, Vol 326, February 2003. 7.Stufflebeam, DL., Madauus, G.F., Kellaghan, T. (Eds). Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services, Kluwer Academic Publishers, Boston; 2000. 8.WHO Gidelines for Quality Assurance of Basic Medical Education in Western Pasific Region, WHO RegonalOffice for The Western Pasific, Manila-Philippines, 2001. 9.Karle H. (2006). Global Standards and Accreditation in Medical Education: A View from The WFME, Academic Medicine, Vol 81, No:12, Supplement, December. 10.Karle H. (2008). International Recognation of Basic Medical Education Programmes, Medical Education, 42:12-17.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr