Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301265082019Eğitim Yönetimi, Değişim ve LiderlikZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, eğitim sisteminin örgütsel ve yönetsel işleyişini kavrayabilecek, yönetim, örgüt ve liderlik kuramlarının okula yansımalarını ilişkilendirebilecek, okulun işleyişinde etkileşimde bulunan değişkenler tanımlayabilecek ve örgütsel etkililik açısından eğitim yönetiminin önemini değerlendirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yılmaz TONBUL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
MEB örgütsel ve yönetsel yapısı; Öğretmenlerin yasal hak ve yükümlülükleri Örgüt, yönetim ve liderlik kuramları Yönetim süreçleri Örgütsel çevre ve yönetimi Örgütsel ve mesleki sosyalleşme Okul kültürü Türk eğitim sisteminin sorunları Eğitimde yenileşme çabaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydın, M, (2000) Eğitim Yönetimi, 6. Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınları. Hoy, W.; Miskel, C. (2010) Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma ve Uygulama (çev.ed: Selahattin Turan), Ankara: Nobel Yayıncılık. Elma, C.; Demir, K. (2000) Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Anı Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr