Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9102096272018Research and Publication EthicsCompulsory116
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, tarla bitkileri alanında yürütülecek araştırmalarda bilimsel araştırma sürecinde yapılan işlemler ve değerlendirmeler konusunda temel bilgileri vermektir. Bunun için bilimsel bir araştırmanın değişik aşamaları, bu aşamalarda verilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesi konularında bilimsel etik ilkelerine uygun yol ve yöntemler açıklanacaktır. Bilimsel çalışmaların sonuçlarını konu üzerinde çalışanlar ve diğer kesimlerin bilgisine sunmada izlenen çeşitli yollar tartışılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Pr.Dr. A. Esen Çelen
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bilimsel araştırma aşamalarına ilişkin genel tanıtım; araştırma konusunun seçimi ve hazırlık çalışması; araştırmaya ilişkin çalışmanın oluşturulma süreci; uygun yöntemin belirlenmesi; kaynak taraması, toplanan verilerin çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması; araştırma yöntem ve tekniklerinin incelenmesi; veri toplama ve analiz sistemleri; araştırmada nesnellik ve dürüstlük, bilimde etik tavrın standartları, bilim ahlakı, bilimsel araştırmalarda etik ve intihal; bilimsel yayınlarda fikri mülkiyet, bilimsel araştırmalarda etik davranış stratejileri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Şahin, Tahir Erdoğan, 2006. Bilim, Bilimler ve Bilgi Alanları. Dikey Yayıncılık, Ankara. 2. Seyidoğlu, Halil, 2000. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. (Geliştirilmiş 8. Baskı), Güzem Yayınları, No:15, İstanbul. 3. Dinler, Zeynel, 2009. Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar (Altıncı basım). Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa. 4. Day, Robert A., 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları, Saner Basım Sanayii, Ankara. 5. Resnik, David B., 2004. Bilim Etiği. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Bayet, Albert, 2011. Bilim Ahlakı. Sayfa Yayınları, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Lisan Kodları
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr