Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201256362016Scientific Research and Publication Ethics in Art of HistoryCompulsory243
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Toplum kültürünün ve sanat tarihinin sanatçı için önemini kavrayabilmek. İnsanlık tarihi boyunca önemli kültür dönemlerinin incelenerek moda tasarımı ile ilişkilendirebilmek.
Name of Lecturer(s)
Öğr.Gör. Şükran TÜMER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Primitif Sanat , Sanat tarihi dönemlerinden başlayarak ilk çağlar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
HOLLINGSWORTH, Mary - Dünya Sanat Tarihi Görsel ve yazılı kaynaklar, İnternet ortamı.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr