Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9202028222004Individual and Group Counseling PracticeCompulsory523
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; bireyle ve grupla psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlamalarını, bireyle ve grupla psikolojik danışmanın evrelerine uygun terapötik becerileri sergileyebilmelerini, gerçek danışanlarla yürüttükleri bireyle ve grupla psikolojik danışma oturumlarını başlatma ve bitirme ilke ve kurallarını uygulayabilmelerini, danışana uygun psikolojik danışma müdahalelerinde bulunabilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri ve Grupla Psikolojik Danışma derslerinden en az birini almış olmak
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bireyle psikolojik danışmanın temel öğeleri. Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri. Psikolojik danışma oturumlarıyla ilgili öğrencilere dönüt verilmesi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Acar, N. V. (1994).Terapötik iletişim (Kişilerarası ilişkiler) (2. Baskı). Ankara: Ertem Matbaacılık. Acar, N. V. (2001). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri (3. Baskı). Ankara : Nobel. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri (Temel eğitim programı) (2. Baskı). Ankara: Form Ofset. Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th Ed.). Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology. Carnevale, J. P. (2001). Danışmanlık incileri: Uygulayıcı için düşünceler. (D. Albayrak-Kaymak, Çev.). İstanbul: Anahtar Kitaplar. (Ders kitabı). Carroll, M. R.& Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (S. Doğan (Ed.), I. Başaran, M. Aladağ, B. Yaka, Çev.). Ankara: Pegem. (Orijinal çalışma basım tarihi 2005). (Ders kitabı). Cormier, S. & Hackney, H. (1999). Counseling strategies and interventions. Boston: Allyn and Bacon. Hill, C. E. & O’Brien, K.M. (1999). Helping skills : Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Association. Meier, S. T., & Davis, S. R. (2006). Psikolojik danışma: Temel öğeler. (S. Doğan (Ed.), D. Y. Bektaş, E. Ö. Kocabaş, S. Denizli, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Ders kitabı).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr