Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9202025032004Contemporary Counseling TheoriesCompulsory513
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin çağdaş psikolojik danışma yaklaşımları (terapiler) hakkında bir anlayış kazanarak kendi kişilik özelliklerine uygun yaklaşımı/yaklaşımları keşfetmelerini; temel görüşme ve psikolojik danışma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Psikoterapilerin tanımı ve karşılaştırılması. Psikoanalitik terapiler. Psikodinamik terapiler.Varoluşçu terapiler. Birey merkezli terapi. Gestalt ve yaşantısal terapiler. Kişilerarası terapiler. Maruz bırakma terapileri. Davranışçı terapiler. Bilişsel terapiler. Sistem terapileri. Cinsiyete duyarlı terapiler. Çok kültürlü terapiler. İnşaacı terapiler. Bütüncül ve eklektik terapiler. Karşılaştırmalı sonuçlar. Psikoterapinin geleceği.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Capuzzi, D., Gross, D.R. (2007). Counseling and psychotherapy: Theories and interventions. New Jersey: Pearson, Merill, Prentice Hall. Corey,G. (2005). Theory and practice of counseling and psychotherapy. (7th ed.) Brooks/Cole Thomson Learning. Corey,G. (2005). Students manual: Theory and practice of counseling and psychotherapy. Southbank: Brooks/Cole. Corsini, R. J., Wedding, D., Dumont, F. (2008). Current psychotherapies. CA: Thomson Brooks / Cole. Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (2007). Systems of psychotherapy: A transtheoritical analysis. (6th ed.). Pasific Grove, CA: Brooks / Cole. (Ders kitabı). Sommers-Flanagan, J., Sommers-Flanagan, R. (2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice: Skills, strategies, and techniques. Wiley & Sons.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr