Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9202026252016Compulsory117
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin bireyle psikolojik danışma oturumları yürütebilmelerini ve uygun terapötik tedavi ve müdahaleleri uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman Doğan
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Psikolojik danışma sürecinin başlatma. Danışanların kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan stratejiler, bazı yanlış sayıltılar, önemli konular; psikolojik danışman’ın kendini tanıması, psikolojik danışma müdahalelerinin kısaca incelenmesi; psikolojik yardım mesleği; psikolojik yardım ilişkisi; danışana dikkati verme; iletişim örüntülerinin farkında olma; psikolojik danışma oturumunu yürütme; bilişsel müdahalelerde bulunma; duygusal müdahalelerde bulunma; konuları kavramlaştırma, amaç oluşturma; bütünleştirilmiş psikolojik danışma stratejilerini ve müdahalelerini kullanma; psikolojik danışman adaylarının karşılaştıkları güçlükler; süpervizyon altında en az 30 oturum uygun müdahale, kuram ve teknikleri kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Carnevale, J. P. (2001). Danışmanlık incileri: Uygulayıcı için düşünceler. (D. Albayrak-Kaymak, Çev.). İstanbul: Anahtar Kitaplar. Cormier, S. & Hackney, H. (2005). Counseling strategies and interventions (6th Ed.). Boston: Allyn and Bacon. Meier, S.T., & Davis, S.R. (2007). Psikolojik Danışma: Temel öğeler [The elements of counseling] (Çev.: Doğan, S., Bektaş, D.Y., Kocabaş Özeke, E., & Denizli, S.). Ankara: Pegema.Acar, N. V. (1994). Terapötik iletişim (Kişilerarası ilişkiler) (2. Baskı). Ankara: Ertem Matbaacılık. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri (Temel eğitim programı) (2. Baskı). Ankara: Form Ofset. Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th Ed.). Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology. Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pacific Groove: Brooks/Cole. Hill, C. E. & O’Brien, K.M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Association.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr