Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026162019Research and Publication in CounselingCompulsory126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler,insan davranışlarının gelişimini, öğrenme süreçlerini, bellek, duyu, algı gibi ana kavramları tanımlamakta ve anlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Ayşegül Bilge
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Davranış ve davranış temellerinin tanımlanması, ege savunma mekanizmalarının tanımlanması, güdü, duyu, duygu, algı ve bilinç kavramlarını tanıma, öğrenme ve bellek süreçlerinin tanımlanmasıdır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Varan A. Psikolojiye Giriş Dersi Notları., E.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, 2001. 2.Morris C. G. Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:23, 1. Baskı, Ankara, 2002 3.Erdem S. Psikoloji Ders Kitabı., Fil Yayınları, İstanbul, 1992., 1990.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr