Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026182019Advanced Group Counseling and PracticeCompulsory126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler, grupla psikolojik danışma kuram ve süreçlerine dayalı olarak kendilerine özgü liderlik tarzıyla en az 12 haftalık bir grupla psikolojik danışma sürecini yönetebileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Grupla Psikolojik Danışmaya giriş ve genel bir bakış Temel liderlik becerileri: Grubu çalışmaya başlatmak İleri liderlik becerileri: Grubu bilinmeyen sulara taşımak Profesyonel Standartlar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Chen, M., & Rybak, C. J. (2004). Group leadership skills. United States: Thomson: Brooks/Cole Corey, G. (2008). Theory and practice of group counseling. (7th. Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Corey, G., Corey, M. S., Callanan, P., & Russell, J. M. (2004). Group techniques. (3rd. Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Corey, M. S., & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th. Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Carroll, M. R. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri. Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. Çev. Süleyman Doğan, Ilgın Başaran, Mine Aladağ, Barış Yaka. Ankara: Pegem A Akademi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr