Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103076162004Tekstil FiziğiZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
• Kristal yapılar, atomsal yerleşim düzeni, IR-spektroskopisi, Raman spektroskopisi analizleri, X-ışını difraksiyonu analizleri yardımıyla ince yapı ile mekanik ve kimyasal özelliklerin incelenmesi amaçlanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Doğrultu indislerini ve Miller indislerini ve latis (örgü) geometrisini kavrayabilme
2Liflerin ve kristalin polimerlerin ince yapısını kavrayabilme
3Mer, monomer, makromol, elementer fibril, mikrofibril, makrofibril ve lif yapılarını kavrayabilme
4Nylon çorabın ince yapısını kavrayabilme
5Farklı tekstil liflerinin kristalin yapı ve ince yapı özelliklerini kavrayabilme
6Sözlü sunum gerçekleştirebilme
7Bilimsel makale çevirisi yapabilme
8Bravis latislerini ve kristal yapıları kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, yapı modellerini, yapı-özellik ilişkileri gibi ince yapıları, uzama, eğilme ve burulma deformasyonlarında mekaniksel anizotropik davranışları ve bunların termomekaniksel cevaplarının incelenmesini kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tekstil fiziğine giriş ve kristal yapı ve kristal sistemleri
2Latis (örgü) geometrisi, atom büyüklükleri ve koordinasyon sayısı
3Koordinat sistemleri, doğrultu indisleri ve miller indisleri
4Liflerin ve kristalin polimerlerin ince yapısı
5Poliester liflerinin ince yapısı
6Akrilik liflerinin ince yapısı
7Pamuk liflerinin kristalin yapısının moleküler modellenmesi
8Poliamid 6 liflerinin ince yapısı ve esneklik modüllerine etkisinin araştırılması
91. sunumların gerçekleştirilmesi
101. sunumların gerçekleştirilmesi
111. sunumların gerçekleştirilmesi
122. sunumların gerçekleştirilmesi
132. sunumların gerçekleştirilmesi
142. sunumların gerçekleştirilmesi
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN tarafından hazırlanan ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım8216
Bireysel Çalışma250100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr