Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
FİZ322ALTERNATIVE ENERGY SOURCESElective243
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilimsel anlayışı ve bunlarla ilgili analizleri öğretebilmektir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Özgür MASALCI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yenilenebilir enerjinin prensipleri, Akışkanlar dinamiğinin esasları, Güneş enerjisi, Fotovoltaik sistemler, Su enerjisi, Rüzgâr enerjisi, Biokütle ve bioyakıt, Dalga enerjisi, Jeotermal Enerji, Enerji sistemleri, depolanması ve iletimi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
-J Twidell and T. Weir, 2006, “Renewable Energy Resources”,Taylor &Francis -Edited by Godfrey Boyle, 2004, “Renewable Energy: Power for a Sustainable Future”, Oxforf Unv Pres, Glasgow -H. Öztürk, 2008, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı”, Teknik yayınevi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr