Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
FİZ411PHYSICS OF ENERGY SOURCESElective233
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı her bir enerji teknolojisini destekleyen fiziksel prensipleri açıklamak ve çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini tartışmaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr.N.Füsun ÇAM
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Akışkanlar Mekaniği temelini almış olması önerilir
Course Contents
Enerji teknolojisinin tarihçesi, küresel ısınma ve sera etkisi, Termal enerji, enerji korunumu için temel akışkan mekaniği, su gücü, gel-git gücü, dalga gücü, rüzgar gücü, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, fisyon ve füzyon enerjisi, elektriğin üretimi ve iletimi,enerji ve toplum
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1. Andrews J. and Jelley N., Energy Science Principles,Technologies and Impacts, Oxford University Press, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Sørensen B., Renewable Energy, Elsevier Science, 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr