Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
KİM008ENVIRONMENTAL TECHNOLOGYElective243
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Ekosistem hakkında bilgi vermek; Günümüzdeki çevre problemlerinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini tartışmak; Katı atık yönetimi hakkında bilgi vermek; Geri kazanım teknolojileri hakkında bilgi vermek; Atık suların arıtılmasında uygulanan temel süreçler anlatmak; Hava kirliliğinin oluşum nedenleri, kirliliği önleme ve giderme konularında bilgiler vermek
Name of Lecturer(s)
Prof. D. Jale Yanık
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ekosistemin tanıtımı, toprak kirliliği, katı atık yönetimi ve geri kazanım yöntemleri, atık su ve arıtımı, hava kirliliği ve emisyon kontrol yöntemleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1.The handbook of environmental chemistry Volume 4, O. Hutzinger ISBN: 0387539999 2. Wastewater Engineering (Treatment and Reuse) Metcalf&Eddy (2003) ISBN:0-07-041878-0 3. Enviromental Science and Technology, Stanley E.Manahan ISBN: 1-56670-213-5 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Waste Management Practices Municipal, Hazardous, and Industrial, John Pichtel ISBN: 978-0-8493-3525-9, CRC Press 2. Konu ile ilgili internetdeki siteler
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr