Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BİY002EVOLUTIONElective243
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Darwinin evrim teorisinin gelişim sürecinin ve torinin kendisinin anlaşılması. Doğa bilimlerine ve sosyal bilimlere evrimsel ve analitik bir perspektiften bakışın analtılması
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Genetik mekanizmalar, virüs, bakteri ve insan genomlarının yapılarının bilinmesi, moleküler biyolojinin sentral dogmasının bilinmesi dersi anlamak açısından kolaylık sağlayacaktır.
Course Contents
Ders Darwin öncesi dönemdeki evrim görüşünün gelişimine katkıda bulunan bilimsel faaliyetlerin incelenmesiyle başlamaktadır. Daha sonra Darwin'in evrim teorisinin önemreleri maddeler halinde incelenmekte ve tartışılmkatadır. Darwin teorisinin kavranmasından sonra değişik canlıların süreçlerinin bilimsel gözlemlerle incelenmesi ve evrimsel süreç açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Model biyolojik olgular olarak, kuş gagalrının çevresel faktörlere bağlı olarak kuşaktan kuşağa değişimi, İnsanlarda AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün AIDS tedavisi için gelişitirilen ilaçlara karşı evrimleşmesi ve insandaki AIDS e genetik dirençler analiz edilmektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Evrimsel Analiz Orjinal isim: Evolutionary Analysis Jon C. Herron, Scott Freeman İslam Gündüz Palme Yayıncılık - Ders Kitapları /
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr