Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BKM2422ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGYElective243
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, toplum için değerli kaynakları üretmek ve kirletilmiş çevreyi temizlemek için mikrobiyolojik arıtım teknolojilerinin bilimsel prensiplerini öğrencilere öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
Assoc.Prof.Dr.Nurdan PAZARLIOĞLU
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ders izleyen konuları içermektedir: Giriş, Çevre izleme, Kanalizasyon arıtımı, Temiz teknolojisi, Biyoremediyasyon, Biyoteknoloji ve Sürdürülebilir teknoloji, Doğal kaynak geri kazanımı, Çevre yönetimi ve yasalar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Waste water treatment for pollution control. 2nd edition. Arceivala. 2. Environmental Microbiology. R. M. Maier, I. L. Pepper & G. P. Gerba 3. Comprehensive Biotechnology Vol. – 4. Murray Moo Young. 4. Environmental Biotechnology : Principles and Applications Rittmann, B.E., and McCarty, P.L.,McGraw Hill, 2001. 5. Environmental Biotechnology.Alan Sacragg Oxford. University Press, USA; 2. Edition 2005.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr