Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
GIP402ENTREPRENEURSHİP AND PREPARATİON OF BUSİNESS PLANElective483
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini artırarak sahip oldukları teme düzeydeki girişim fikirlerinin geliştirilmesi ve bu girişim fikri için İş Planı Kanvası ve Genel İş Planlarının hazırlatılmasıdır. Böylece öğrencilerin mezun olmadan girişim firiklerinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini görmelerine olanak sağlanacaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Serdal TEMEL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
 İhtiyaçların görülmesi ve girişimcilik fırsatlarının yakalanması,  İş Planı Kanvası (Giriş, Örnek uygulamalar),  İş Planının Hazırlanması (Genel değerlendirme, aşamaların değerlendirilmesi, ve İş Planının yazılması),  Girişim fikri için potansiyel finansal kaynakların belirlenmesi,  İş planının sunulması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
 Harvard (2007): Creating a Business Plan: Expert Solutions to Everyday Challenges, Harvard Business School Press,  Ford et al. (2007): The Ernst & Young Business Plan Guide, John Wiley & Sons,  Sahlmann (2008): How to Write a Great Business Plan, Harvard Business School Press.  Brown (2015): Writing A Business Plan that Works: Create a Winning Business Plan and Strategy For Your Start-up Business, Create Space.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr