Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BIL403MARKETINGElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere pazarlamanın temel prensiplerini sunmak, pazar ve pazar çevresi kavramını geliştirmek olacaktır. Bu amaca ulaşmada öğrencilerin pazarlama karmasının 4 P’sini, hedef pazarlar, pazar dilimlenmesi ve tüketici satın alma davranışları konularında bilgilendirme ile ulaşılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Aykan Candemir
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Pazarlamanın temelleri, küreselleşme, pazarlama karması, ürün, fiyat, yer ve pazarlama iletişimi kavramları, müşteri ilişkileri yönetimi, uluslar arası pazarlama kavramlarının incelenmesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri (2006), Türkmen Kitabevi, 14. Basım, İstanbul, 2003. Solomon M. R., Marketing: Real People-Real Choices, Prentice Hall, 2007
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr