Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BIL407SOCIAL COGNITIONElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere sosyal biliş konusunun temel kavramlarını tanıtmaktır. İnsanların sosyal çevreyi nasıl yapılandırdıkları, sosyal algının davranışları nasıl yönettiği, bilişsel bilgi işleme süreçleri, sosyal davranışa ilişkin çıkarım yapma süreçleri, herustikler ve sosyal algıda yanlılıklar vb. konular ele alınacaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Mert Teközel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sosyal algı, atıf ve nedensel çıkarım yapma kuramları, atıf yanlılıkları, kalıpyargılar, sosyal kategorizasyon, herustikler, bellek ve bellek yanlılıkları, davranış ve bilişin evrimsel kökenleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social psychology. (5th edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr