Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BIL404LABOR LAWElective483
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
İş hukuku ile ilgili temel kavramları öğreterek, iş hukukunun toplumsal işlevi, işçi-işveren ilişkileri, işçi ve işverenlerin hak ve görevleri, iş uyuşmazlıkları, sendikal haklar konularında bilgilendirmek.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Güliz ULUÇ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İş hukukunun tanımlanması ve diğer hukuk dallarıyla ilişkilerinin belirlenmesi, iş hukukunun kaynakları ile işçi ve işveren kavramlarının öğretilmesi, işçi ve işverenin hak ve görevlerinin belirlenmesi, iş sözleşmelerinin içerikleri, sendikal faaliyetler ve haklar konusunda bilgilendirme, grev ve lokavt hakları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: AKTAY, Nizamettin; ARICI, Kadir; SENYEN, E. Tuncay (2006) ; İş Hukuku, Ankara AKYİĞİT, Ercan (2008) ; İş Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Kitapevi, Ankara Yardımcı Kaynaklar: İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Tüzük Ve Yönetmelikler ÇELİK, Çağrı (2007); İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Sebeplerle Süreli Feshi ve Sonuçları, Seçkin Kitapevi, Ankara EVREN, Kemal Ö. (2007); İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması, Seçkin Kitapevi, Ankara
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr