Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BIL406POLITICAL HISTORYElective483
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Batı Avrupa’da Aydınlanmadan başlayarak, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen siyasal olaylar, gelişmeler, uluslararası sorunlar hakkında bilgi vermek.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sabri Sürgevil
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste 15-18. yüzyıllar arasında Avrupa’daki gelişmeler, 19. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu, Endüstri Devrimi ve Avrupa’daki devrim hareketleri, Kırım Savaşı ve Alman ve İtalyan devletlerinin oluşumu, 1876 Kanun-i Esasisi, 1877-1878 Savaşı, XX. yüzyıl başlarında büyük güçler ve I. Dünya Savaşı, iki savaş arası, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemi değerlendirilir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Kışlalı, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, Sander, Oral, Siyasi Tarih, Sarıca, Murat, 100 Soruda Siyasal Düşünceler Tarihi Şaylan, Gencay, Çağdaş Siyasal Sistemler, Tanilli, Server, Uygarlık Tarihi, Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, Türkiye Tarihi, Gen. Yay. Yön: Sina Akşin, Yılmaz, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Zürcher, Eric Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi Akşin, Armaoğlu, Kuran, Oran, Üçok, etc. Books of Political History
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr