Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BIL412ECONOMICSElective483
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Ekonomi ile ilgili temel kavramları açıklamak, Ülkelerin ve işletmelerin temel ekonomik faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek, İşletmelerin ekonomik olayların mikro ve makro sonuçlarını gözleyerek daha rasyonel kararlar almalarını sağlamak, Ülkelerin temel ekonomik sorunlarını analiz etmek, Piyasaları ve piyasaların oluşmasını sağlayacak ekonomik unsurları değerlendirmek, Makroekonomik konuların işletme politikalarına etkilerini analiz etmek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Turan ATILGAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ekonominin önemi, ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve bunların işletmeler ve ülkeler üzerindeki etkisi, ekonomik olayların makro ve mikro açıdan değerlendirilmesi, ülkelerin ortak ekonomik sorunları, ekonomik sorunların giderilmesinde uygulanabilecek önlemler, ekonomik sistemler, piyasa ve piyasa çeşitleri, talep ve arz fonksiyonları, fiyat ve fiyat çeşitleri, işletmeler arası bütünleşmeler, para ve para politikası araçları, milli gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma stratejileri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
ATILGAN T., Ekonominin Temelleri, Meta Yayıncılık,(2006) ÖZGÜVEN A., İktisat Bilimine Giriş, Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları,(2001) HARVEY J., Modern Economics, Macmillan,(1983)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr