Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
MTY402BASIS OF BUSINESS MANAGEMENT AND MANAGERIAL SKILLS FOR ENGINEERSElective483
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere; • İşletme ve işletme yönetimi konusunda akademik ve uygulamaya yönelik detaylı bilgilerin aktarılması, • İşletme ve yönetim bilimleri konularındaki güncel konuların değerlendirilerek öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarının sağlanması, • Yönetim konusunda, teorik, bilimsel ve pratik bilgilerin aktarılarak yönetim alanında belirli bir alt yapı oluşturulması, • Yönetim bilimleri ve ilgili konuları hakkında güncel ve çağdaş bilgilerin aktarılarak temel becerilerin uygulama ile pekiştirilmesi, • Yönetim becerilerinin ve yönetim ile ilgili detayların aktarılarak öğrencilerin iş dünyasında birer yönetici olarak etkinliklerinin arttırılması ve bu yönde temel oluşturulması, • İş dünyası ile yönetim konularında güncel gelişmelerin ele alınarak farkındalık, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, olarak özetlenebilir
Name of Lecturer(s)
Barbaros Tunç
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İşletme ve İşletme Yönetimi Temel Kavramları, Yönetim ve Yöneticilik Temel Kavramları, İşletme Türleri-İşlevleri ve Temel Ekonomik Yapıları, İşletme ve Yönetim Fonksiyonları-Görevleri ve Tanımları, Etkin Yönetim ve Yöneticilikte Güncel Konular, Liderlik, Örgütsel Öğrenme, Temel Yönetim İletişimi ve Etkileşimi, Stres Yönetimi, Organizasyon ve Reorganizasyon, Ekip Yönetimi, Diğer Güncel Yönetim Konuları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
“İşletme Yöneticiliği” Temer Koçel / “İşletme Yönetimi” Gönül Budak, Gülay Budak / “İşletme Yönetimi” İlter Akad ve diğerleri
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr