Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BIO401BEHAVIOUR DEVELOPMENT AND MANAGERIAL SKILLS FOR ENGINEERSElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Öğrencilerin mezun olamadan önce, iş yaşamına hazırlanmaları, işletme içi iletişim ve iletişim etiği konularında geliştirilmeleri.
Name of Lecturer(s)
İsmail Türkmen
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Değişim ve küreselleşmenin birey, toplum ve iş yaşamına etkileri. İnsanın kendiye yüzleşmesi ve içsel kontrolün artırılması. İletişim ve davranış geliştirme. Etik ve İletişim Etiği
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Türkmen İsmail, Yöneticiler İçin Etken İletişim Modeli, MPM Yay., IV. Baskı, No:480, Ankara, 1996 2.Pieper Annemarie,Etiğe Giriş, Çev. Veysel Atayman, Gönül Sezer, Ayrıntı Yay.İstanbul, 1999 3.Nietzsche Frederic, Ahlâkın Soykütüğü Üstüne, Bir Kavga Yazısı, Çev. Ahmet İnam, Ara yay., İst. 1990
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr