Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
DER404TECHNICAL ENGLISH-IIElective483
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki ve teknik terimler hakkında bilgi sahibi olarak, mesleki konulardaki ulusal/uluslararası teknik ve bilimsel metinleri okuma, anlama, gelişmeleri takip edebilme, yazılı ve sözlü iletişim kurma becerilerinin kazandırılması
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hamderi ve mamül deri türlerine, deri üretim işlemlerine, deri fiziksel testleri ve kimyasal analizlerine yönelik teknik terimler, ingilizceden türkçeye çeviri teknikleri, orta seviyede mesleki ve teknik metinlerin çevrilmesi ve ingilizce iş yazışmaları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Anonim, (1996), Pocket Book for the Leather Technologist, BASF, Ludwisgshafen, Germany Leafe, M.K., (1999), The Society of Leather Technologists and Chemists, East Yorkshire, UK Reed, R, (1966), Science for Students of Leather Technology, Pergamon Press, London, UK IULTCS, (1977), Leather Technical Dictionary, Eduard Roether Verlag, Darmstadt, Germany
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr