Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
TEK413GENERAL SOCIOLOGYElective472
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Sosyolojinin tarihi, temel kavramları ve analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek, Öğrenciye sosyolojik düşünme yeteneği kazandırmak ve onların sosyal hayata daha farklı bir perspektiften bakmalarını sağlamak, Öğrencilerin sosyal problemler karşısında teorik ve pratik çözüm geliştirme yeteneğine sahip olmalarını sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sosyolojinin tarihi ve tanımı, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyolojik araştırma teknikleri, sosyal hayatın problemleri ve çözüm yolları, sosyal ilişkiler ve sosyalleşme.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Anthony Giddens, Sosyoloji, Yayına Haz.: Cemal Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul-2008. -Diana Crane, Moda ve Gündemleri çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul-2003 -Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, YKY, İstanbul-1995 -Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr