Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
ZTM201AGRICULTURAL MECHANIZATIONElective234
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretimde kullanılan traktörü, tarım arabalarını, toprak işleme alet ve makinelerini ekim dikim makinelerini, gübre dağıtma makinelerini, bitki koruma ve bakım makinelerini, hasat harman makinelerini öğrenmesi, traktörü kullanması, traktör ve makineleri birlikte veya ayrı kullanması sırasında hangi ayarları seçebileceğine karar verebilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Agriculture Engineer Taner Öcel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Traktör, tarım arabaları, toprak işleme alet ve makineleri, ekim makineleri, gübre dağıtma makineleri, bitki koruma ve bakım makineleri, hasat makineleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: KASAP E., ENGÜRÜLÜ B., ÇiFTÇİ Ö., KILINÇ K. S., GÖLBAŞI M., BAŞARAN H., AKKORT M. Tarım Alet ve Makineleri T. C: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri 1998 DERS ARAÇLARI: Traktör, toprak işleme alet ve makineleri, bakım makineleri, ekim makineleri, gübre atma makineleri ve bitki koruma makineleri
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr