Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
GÜB302FERTILIZERS AND FERTILIZATION Elective364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; Bitkilerin beslenmesiyle ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek, Gübreleri tanıtmak, gübreleme yöntemlerini gübre-verimlilik ilişkilerini kavratarak doğru gübreleme yapmalarını sağlatmak konularında temel bilgilerinin kavranmasını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Dr. Cenk Ceyhun KILIÇ
Learning Outcomes
1
2
3
4
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bitki beslemenin tarihçesi ve önemi, bitki için mutlak gerekli besin maddeleri, bitki besin maddelerinin topraktan alınış formları ve alındıkları yerler bitkideki noksanlık belirtileri ve gübre kullanılmasına etki eden faktörler ile gübre kullanma zamanı, şekli ve miktarı hakkında bilgiler verilmektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. KACAR,B., KATKAT, A.V.1998. Bitki Besleme Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:127. 2. KACAR,B., KATKAT, A.V.,2007. Gübreler ve Gübreleme Tekniği.2.BASKI.Nobel Yayın No:1119. 3. Kılıç, C.C., 2008. Gübreler ve Gübreleme Ders Notları (E.Ü Bayındır MYO Seracılık ve Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, 4. Farklı notlardan hazırlanmış power point sunum
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
LO1      
LO2      
LO3      
LO4      
LO5      
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr