Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
IKY401MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCESElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; temel düzeyde insan kaynakları yönetimi ve fonksiyonlarını kavramaları ve alanla ilgili teorik bilgi ile profesyonel yaşama katılım, istihdam süreci ve kariyerlerinde gelişim ve yükselme pratikleri arasında ilişki kurabilmeleridir.
Name of Lecturer(s)
Doc. Dr. Gaye EDİZLER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş ve İKY kavramı, İKY’yi etkileyen faktörler, İKY fonksiyonları, İK planlaması, İK seçim ve yerleştirme, Eğitim Yönetimi, Kariyer yönetimi, Performans Yönetimi,
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Yaylacı-Özdemir,Gaye, İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2006 Yardımcı Kaynaklar: Budak, Gönül, Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 2008
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr