Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
ETK401Effective Presentation TechniquesElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere etkili sunum yapma becerileri kazandırma
Name of Lecturer(s)
Öğretim Görevlisi Dr. Emel AYDIN ÖZER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
- Sunum (Tanımı, Amacı ve İçeriği) - Sunuma Hazırlık - Sunumda Kullanılan Görsel ve İşitsel Araçlar - İzleyici ile İletişim - Özetleme ve Dönüt Teknikleri - Sunumlarda Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler - Etkili Bir Sunumun Bireylere Kazandırdıkları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Erhan Sarıdoğan, Toplantı ve Sunum Teknikleri, İstanbul 2013. Erçin Kasapoğlu, Bilimsel Anlatım - Yazılı ve Sözlü Sunum İlkeleri, Ankara 2010. Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Etkili Sunum Teknikleri, Ankara 2000. Adnan Nur Baykal, Sunum Fırsattır - Sunum Yapmanın Anatomisi, İstanbul 2015.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr