Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
MZH401HUMOR AND SOCIETYElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı: Bireylerin gülme ve mizah kavramları üzerine genel bir yanıt bulması; mizahın toplumsal bir olgu olduğunun kavranması; insan deneyimlerinde gülmenin ve mizahın toplumsal yeri ve öneminin kavranması; mizahın kavrayış değişikliğine, olmasını umduğumuz şeylerin resminin hemen değiştirilmesine dayandığını farketmesi.
Name of Lecturer(s)
Emel ERİNCİK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
- Komiğin, gülmenin, mizahın tanımları. - Komiğin yapım yöntemleri. - Gülme ve toplum. - Mizahi ve mizahi olmayan gülme durumları. - Durum, söz ve karakter komiği. - Gülme kuramları. - Mizah teorileri. - Mizah çeşitleri. - Estetik deneyim olarak mizah. - Mizah-özgürlük-yaşam. - Mizahın toplumsal değeri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
- BERGSON, Henri. Komiğin Anlamı Üstüne Deneme. Çev. AVUNÇ Yaşar. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. - ERASMUS. Deliliğe Övgü. Çev. KAMER Vildan. Cem Yayınevi, İstanbul, 2008. - HIPPOKRATES. Gülmeye ve Deliliğe Dair. Çev. KILIÇBAY M. Ali. Ayraç Kitabevi, Ankara, 2008. - MORREAL, John. Gülmeyi Ciddiye Almak. Çev. AYSEVENER Kubilay, SOYER Şenay. İris Yayıncılık, İstanbul, 1997. - ROZENTHAL, Franz. Erken İslamda Mizah. Çev. Prof. ARSLAN Ahmet. İris Yayıncılık, İstanbul, 1997.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr