Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
KSO301RURAL SOCIOLOGYElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı ,öğrenciler i kır sosyolojisindeki teoriler,kırsal topluluğun sosyolojik analizi,kırsal sosyal değişme ve küresel dünyadaki kırsal sosyal problemler konusunda bilgilendirmedir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr.Dilek Yeşiltuna
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Köy Sosyolojisinin konusu ve gelişimi Köy Sosyolojisi alanında kullanılan kavramlar ve teorik yaklaşımlar Farlı köy yapıları ve tiplerinin özellikleri Kırsal Yapılardaki ekonomik ve sosyal değişmeler Uluslar arası kalkınma politikası ve tarım
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Kazgan, G.,Tarım ve Gelişme,Der Yay. Bilgiseven A:K:,Köy Sosyolojisi,Filiz kitabevi, Saran N.,Köylerimiz,İ.Ü.Ed.Fak.Yay.,Köyme O.,Kapitalizm ve Köylülük, Wolf E.R.,Kapıtalizm ve Köylülük,Yordam Yay., Akşit B.,Köy,Kasaba ve KentlerdeToplumsal Değişme,Turhan Kitabevi Mülkiye (Küresel Kapitalizm),2009,Cilt:XXXIII,262,Mülkiye Yay. Boratav K.,Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm,İmge Yay e.t.c
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr