Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
MIT401MYTHOLOGYElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Yunan tanrı, tanrıça ve kahramalarının seramik, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları ve simgeleriyle tanıtılması amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Yasemin Polat
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Antik Mitoloji bilgisi, lahitler ve seramikler üzerindeki bezemelerin, sahnelerin belirlenmesi ve ikonografik tanımlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Grek Pantheonu’ndaki mitosları bilmeksizin antik toplumun yapısını tanımak olanaksızdır. Bu ders Yunan toplumundaki çok tanrılı inancı yöneten tanrılar dünyası ile ilişkilidir. Buna ek olarak Yunan Pantheonu’ndaki on iki tanrının ikonografik incelemelerinin yanında, bu figüratif tanrılar dünyasının toplumda simgeledikleri kimlikler ve bunlara yönelik betimler incelenmektedir (örneğin, Zeus’un Ganymedes mitosunun eşcinselliğini göstermesi gibi). Hellen Pantheonu’nun kökenleri ve etkilendiği Yakın Doğu inançları (Hitit, Fenike, Mısır ve özellikle de Girit) her tanrı ve tanrıçanın etkilendikleri ülke bazında ele alınmaktadır. Ders kapsamında aynı zamanda, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçen uygulamalar ve benzer mitoslar ile evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve tanrısal cezalandırma olarak görülen Tufan ve deprem gibi doğa olaylarına yönelik mitoslar ele alınmaktadır.Tüm incelemeler seramik, plastik ve duvar resimleri eşliğinde verilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Ankara 1977, (çev. S. Eyüboğlu, A. Erhat) P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü. Yunan Roma, İstanbul, 1997 (Çev. S. Tamgüç) A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1984 (Üçüncü Basım). Önerilen Kaynaklar: Homeros, İlyada, İstanbul, 1975, (Çev. A. Erhat,A. Kadir) S.Can, Klasik Yunan Mitolojisi, Istanbul, 1970 B.Comert, Mitoloji ve Ikonografi, Ankara, 1980 E.Granger, Mitoloji, (Cev.Nurullah Atac), Istanbul, 1983 G.Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir? Istanbul, 1995, (Çev. (Umit Ozturk) Th. H. Carpenter, Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji, İstanbul, 2002, (Çev. B.B.M. Ünlüoğlu)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr