Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
FİD302NEW TECHNOLOGIES IN FOOD PRODUCTIONElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
- Hazır fide ve aşılı fide tanımını öğrenmek, önemini kavratmak, - Dünyada ve ülkemizde hazır fide ve aşılı fide kullanım ve uygulamalarını öğretmek, - Hazır fide ve aşılı fide kullanımın avantajlarını/ dezavantajlarını öğretmek, - Fide üretiminde kullanılacak ortamları tanıyabilmek, - Hazır fide ve aşılı fide üretim tekniklerini öğretmek, - Modern fide üretim aşamalarını öğretmek, -Aşı makine ve robotlarını öğretmek,
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
-
Course Contents
Hazır fide nedir? Aşılı fide nedir? Sebzelerde hazır ve aşılı fide kullanımının tarihi gelişimi, Dünya’da ve ülkemizde hazır ve aşılı fide kullanım durumu, hazır ve aşılı fide kullanımının avantaj ve dezavantajları, modern fide üretim teknikleri, aşılı fide üretiminde kullanılan farklı aşılama çeşitleri, aşılama sonrası bakım işleri, aşı makineleri ve robotları, fide üretiminde yeni uygulamalar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, resimlerle zenginleştirilmiş ve sürekli olarak güncellenen ders notlarının elektronik ortama aktarılmış power point sunumları, konu hakkında yazılmış değişik makaleler. Ders Notları: Fordham, R., Biggs, A.G., 1985. Principles of Vegetable Crop Production. Collins Professional and Technical Books. Wilham Collins Sons and co. Ltd. London. Pıhlıs, P., 2009. Türkiye’de Kontrollü Koşullar Altında Fide Yetiştiriciliği ve Türkiye’deki Son Teknolojiler. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitirme Tezi. 44 s. Bornova-İzmir. Gül, A., Öncel, B., Duru, A., Gül-Aydoğan, N., 2006. Türkiye’de Kontrollü Koşullar Altında Fide Üretimi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 24-28. Doolan, W. D., Leonardi, C., Baudoin, W.O., 1999. Vegetable Seedling Production Manual. FAO Plan Poduction and Protection Paper, 155. 72 p. Rome. Öztekin, G. B., 2007. Aşılı Sebze Fidesi Üretimi. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışverişi Toplantısı, Yayın No: 129. Sayfa 208-221, 11-15 Haziran 2007, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen. Lee, J. M., Bang, H. J., and Ham, H. S. 1998. Grafting of Vegetables. J. Japan Soc. Hort. Sci. 67: 1098–1114. Lee, J.M., 2003. Vegetable Grafting, Advances in Vegetable Grafting. Horticultural Science Forum 43 (2):13-21. Schwarz, D., Colla, G., 2013. Vegetable Grafting, Scientia Horticulturae (Special Issue), 149. Lee, J. M. and Oda, M. 2003. Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. Hortic. Rev. 28: 61–124.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
-
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr