Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
SYİ301PRİNCİPLES OF VEGETABLE GROWİNGElective364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Sebze yetiştiriciliği konusunda sürdürülebilirliği esas alan temel yetiştiricilik bilgilerini öğrenmiş, sebzeciliğin ülke ve dünya ekonomisindeki güncel yerini kavramış ve sebze üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenecek ve yönetebilecek nitelikte bireyler yetiştirmek.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. M. Kadri BOZOKALFA
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sebze türlerinin yetiştirme ilkelerinin ve tekniklerinin uygulayabilmesini sağlamak. Üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri oluşturmak. Farklı üretim sistemlerine göre sebze işletmesi kurarak ticari üretim yapabilmek. Sürdürülebilir üretim temelinde verim, kalite tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak kültürel işlemlerin yapılabilmesi. Uygun hasat ve paketleme yöntemleri ile ürünlerin pazara sunulmasını sağlanabilmesini sağlamaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Jessica Gurevitch, Samuel M. Scheiner, and Gordon A. Fox, 2005. The Ecology of Plants 2. T.R. Sinclair, 1998. Principles of Ecology In Plant Production 3. D. J. Gibson, 2002. Methods In Comparative Plant Population Ecology 4. Internet Kaynakları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr