Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
ABK201ACADEMIC TURKISHElective233
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili temel yöntem ve teknikleri kavramalarını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikler.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. AKIŞ, İbrahim-ASLAN, Ferhat (2003), Yabancılar için Temel Türkçe Alıştırmalar Kitabı 1-2-3, Çantay Yayınları, 1.kitap 359 s.-2.kitap 337 s.-3. kitap 326 s.(3.kitap 2005 basıımı) 2. SEBÜKTEKİN, Hikmet (2008), Yabancılar İçin Türkçe- Turkish for Foreigners, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 317 s. 3. ÖZENÇ, Fazilet-YILMAZ, Mehmet Yalçın (tarihsiz), Çağdaş Yöntemlerle Yabancılar İçin Türkçe-Turkish Language with Contemporary Methods for Foreigners, Sander, 268 s. (CD ekiyle birlikte)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr