Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
714004212015ADMINISTRATIVE SYSTEMS IN ANTIQUITYElective474
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Antik çağdaki idare sistemlerini tanımak, özellikle Yunan şehirlerinin farklı dönemlerde değişen idari yapılarını incelemek.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1Öğrenciler siyasi ve kültürel değişimlerin dinamiklerini gözlemleyebileceklerdir.
2Öğrenciler antik yazılı kaynakları kullanarak arkeolojik verileri değerlendireceklerdir.
3Öğrenciler eskiçağ tarihindeki gelişmeler konusunda bilgilerini arttıracaktır.
4Öğrenciler epigrafi, nümizmatik, tarih ve coğrafya alanlarını arkeolojik bilgilere paralel kullanma konusunda deneyim kazanacaktır.
5Öğrenciler antik çağın idari sistemlerini detaylarıyla tanıyabileceklerdir.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Antik çağda, antik dünyanın farklı bölümlerinde, bazen yanyana, bazen de birbirini takip eder şekilde oligarşik ve demokratik idareler kurulmuştu. Krallık ve imparatorluk ile tanımlanan oligarşik sistemlere, Yunan dünyasında bir dönem tiranlıklar da eşlik etmişti. Özellikle Hellenistik dönemle birlikte özellikle Yunan dünyasına yavaş yavaş demokrasi hakim olmaya başladı. Bu yeni rejim, kendi yapılarını ve kurumlarını da beraberinde getirmişti. Şehirler, halk meclisleri, boule ve prytaneis adı verilen idari organlara sahip oldular. Bu kurumların idarecileri ve şehre ait memuriyetler de çeşitli ve dönem ve bölgelere gore değişiklikler gösteren bir özelliğe sahipti.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: W. T. Arnold, The Roman System of Provincial Administration to the Accession of Constantine the Great. 3rd ed. Oxford 1914. T.R.S. Broughton, “Roman Asia”, ESAR 4.499-916. P. Garnsey- R. Saller, The Roman Empire: Economy, Society and Culture. Londra 1986. C. Meier, The Greek Discovery of Politics, Cambridge 1990. S. Dimitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, I-II, Princeton 1950. J. Richardson, Roman Provincial Administration, 227 BC.-AD.117, Basingstoke 1976. A.H.M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940. Ch. Habicht, Athens from Alexander to Antony, Cambridge 1997. Önerilen Kaynaklar: H.J. Mason, Greek Terms for Roman Institutions: A Lexicon and Analysis, American Studies in Papyrology 13, Toronto 1974. P. Herz, “Asiarchen und Archiereiai: Zum Provinzialkult der Provinz Asia”, Tyche 7 (1992), 93-115. F. Millar, The Roman Near East, 31 BC.-AD. 337, Cambridge 1993. B. Welles, The Romanisation of Greek East”, Bulletin of American Greek Society of Papyrologists 2 (1965), 75 vd. S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14114
Discussion10110
Question-Answer10110
Team/Group Work212
Report Presentation212
Self Study12224
Individual Study for Homework Problems5315
Individual Study for Mid term Examination11212
Individual Study for Final Examination11515
Reading12112
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
LO1          
LO2          
LO3          
LO4          
LO5          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr