Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
SEP301ECONOMİCS and PLANNİNG of PROTECTED CULTİVATİONElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
To inform and to gain competence about economic aspects and planning of protected cultivation
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ
Learning Outcomes
1To explain structural characteristic and differences of production techniques of protected cultivation
2To understand characteristics of supplying input and product selection in protected cultivation
3To gain knowledge for production and management in protected cultivation
4To understand costs and profitability in protected cultivation
5To analyze consumer preferences intended for protected cultivation products
6To examine characteristics of domestic and foreign market of protected cultivation products
7To evaluate investment projects about protected cultivationin terms of economy
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
•Protected cultivation in the world and in Turkey •Selection of production site, structure material and cover type in protected cultivation •Supplying and using input in protected cultivation •Product selection and preparing production plan in protected cultivation •Regulation about protected cultivation and government supports •Organization in protected cultivation •Financing resources in protected cultivation •Demand estimation in protected cultivation •Uses of labor force and pay management in protected cultivation •Quality control processes in protected cultivation •Preparing protected cultivation products to market •Possibilities of domestic and foreign market of protected cultivation products •Cost and profitability analysis in protected cultivation •Project design and feasibility in protected cultivation
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Protected cultivation in the world and in TurkeyExample investigation
2Selection of production site, structure material and cover type in protected cultivationExample investigation
3Supplying and using input in protected cultivationExample investigation
4Product selection and preparing production plan in protected cultivationExample investigation
5Regulation about protected cultivation and government supportsExample investigation
6Organization in protected cultivationExample investigation
7Financing resources in protected cultivationExample investigation
8Midterm exam
9Demand estimation in protected cultivationExample investigation
10Uses of labor force and pay management in protected cultivationExample investigation
11Quality control processes in protected cultivationExample investigation
12Preparing protected cultivation products to marketExample investigation
13Possibilities of domestic and foreign market of protected cultivation productsExample investigation
14Cost and profitability analysis in protected cultivationExample investigation
15Project design and feasibility in protected cultivationExample investigation
16Final examExample investigation
Recommended or Required Reading
Boodley, J., 2008, The Commercial Greenhouse, Third Edition, Delmar Cengage Learning, Hardcover, 799 p. Engindeniz, S., Gül, A., 2002, Serada Topraksız Tarım Tekniği İle Sebze Üretim Ekonomisi, İzmir'in Menderes İlçesinde Hıyar Örneği, TZOB Yayın No:232, Ankara. Engindeniz, S., Durmuşoğlu, E., Eltez, R.Z., Yağmur, B., Yılmaz, İ., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2008, Seralarda Güvenli Sebze Üretimi ve Pazarlaması, TÜBİTAK Proje Yayınları, Yediveren Matbaacılık, İzmir. Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2009, Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları No:3, İzmir. Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F., Demirci, R., 1995, Tarım Ekonomisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:15, Ankara. Günay, A., Bülbül, M., 1999, Sera Ürünlerinin Pazarlanması, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Yayınları:3, Bergama, İzmir. Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F.F., Fidan, H., Gündoğmuş, E., 1999, Tarımsal Ürünler İçin Gelir ve Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara. McMahon, R.W., 2000, An Introduction to Greenhouse Production, 2nd Edition, Curriculum Materials Service, The Ohio State University, 385 p. Nelson, P.V., 2011, Greenhouse Operation and Management, 7th Edition, Prentice Hall, Paperback, 692 p. Rawson, L., 2010, Greenhouse Management, Nabu Press, Paperback, 414 p. Rehber, E., Erkuş, A., 2007, Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bursa. Sevgican, A., 2002, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraklı Tarım), Cilt 1, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir. Sevgican, A., 2003, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım), Cilt 2, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir. Spash, C., 2002, Greenhouse Economics:Value and Ethics, Routledge Books, Hardcover, 320 p. Titiz, K.S., 2004, Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası, ANSİAD Yayınları, Antalya.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Practice14228
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination12020
Reading14342
TOTAL WORKLOAD (hours)132
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
LO4               
LO5               
LO6               
LO7               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr