Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ322ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARISeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilimsel anlayışı ve bunlarla ilgili analizleri öğretebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Özgür MASALCI
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yenilenebilir enerjinin prensipleri, Akışkanlar dinamiğinin esasları, Güneş enerjisi, Fotovoltaik sistemler, Su enerjisi, Rüzgâr enerjisi, Biokütle ve bioyakıt, Dalga enerjisi, Jeotermal Enerji, Enerji sistemleri, depolanması ve iletimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-J Twidell and T. Weir, 2006, “Renewable Energy Resources”,Taylor &Francis -Edited by Godfrey Boyle, 2004, “Renewable Energy: Power for a Sustainable Future”, Oxforf Unv Pres, Glasgow -H. Öztürk, 2008, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı”, Teknik yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr