Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST310ALAN ARAŞTIRMALARISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencinin uygulamalı bir çalışma ile bir araştırma projesinin hazırlama,uygulama ve sonuç çıkarma aşamalarını öğrenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Hayal BOYACIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma problemini belirleyebilme
2Literatür taraması yapabilme
3Soru cetvelini hazırlamayı öğrenme
4Editing ve kodlama yapabilme, analiz ve değerlendirme için uygun teknikleri seçebilme
5Bilimsel araştırma raporu hazırlayabilme ve sunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma Probleminin Belirlenmesi – Literatür Taraması-Araştırma Yönteminin Belirlenmesi-Anket/Ölçek Geliştirme - Pilot Çalışma - Saha Çalışması – Analiz ve Değerlendirme- Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama ve Sunma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı
2Araştırma Konusu/Probleminin Belirlenmesi
3Literatür Taraması
4Literatür Taraması
5Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
6Anket / Ölçek Geliştirme
7Anket / Ölçek Geliştirme
8Pilot Çalışmanın Yapılması
9Pilot Çalışmanın Yapılması
10Saha Çalışması
11Saha Çalışması
12Analiz ve Değerlendirme
13Analiz ve Değerlendirme
14 Bilimsel Araştırma Raporunun Hazırlanması
15Bilimsel Araştırma Raporunun Hazırlanması
16Final Sınavı: Bilimsel Araştırma Raporunun Sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E.,(2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı 2. Şenol, Ş., (2012),Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Nobel Yayın, 2012 3. Özdamar K., (2013),Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi, Nisan Kitabevi, İstanbul. 4. Gürbüz S, Şahin F,(2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Felsefe-Yöntem-Analiz, Şeçkin Yayıncılık. 5. Özdemir Y., Şahin Tekin S.T., Esin A. A., (2015), Çözümlü Örneklerle Örnekleme Yöntemlerine Giriş ,Araştırma Türleri – Örnekleme Yöntemleri – Örnekleme Dağılımı, Şeçkin Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması14342
Alan Çalışması5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1333154523411141552415533
ÖÇ2233154523411141552415533
ÖÇ3233154523411141552415533
ÖÇ4233154523411141552415533
ÖÇ5233154523411141552415533
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr