Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST314VERİ TABANI PROGRAMLAMASeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Microsoft Office bileşenleri yardımıyla bir veri tabanı oluşturabilir olmasını, bu veri tabanından programlama bilgileri yardımıyla istatistiksel sonuçlar çıkartabilmesini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Dr.Emine ÇETİNGÖZ
Öğrenme Çıktıları
1Bir veri tabanını tüm bileşenleri ile listeleyebilme
2Bir veri tabanında bulunması gereken tüm değişkenleri doğru olarak tanımlayabilme
3Veri tabanındaki ilişkileri doğru bir şekilde tasarlayabilme
4Veri tabanını bilgisayar ortamında uygun şekilde yaratabilme
5İhtiyaç duyulan bilgileri veri tabanından sorgulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Veri tabanı hakkında temel bilgiler. Farklı veri tabanı yaklaşımları. Veri tabanı modellemesinde kullanılan değişken tipleri. Microsoft Office bileşenleri hakkında bilgiler. Microsoft Office Excel temelleri. Visual Basic ile Microsoft Office Excel arasındaki bağlantılar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Microsoft Office ve bileşenleri. Microsoft Office Excel için genel bilgiler.Rehberli Problem Çözümü
2Excel'de Makro Oluşturma, VBE TanıtımıRehberli Problem Çözümü
3Visual Basic için Değişken Yapıları ve ÖzellikleriRehberli Problem Çözümü
4Excel'de OperatorlerRehberli Problem Çözümü
5Visulal Basic için Döngüler ve Karar YapılarıRehberli Problem Çözümü
6Excel'de Kod Yazmaya GirişRehberli Problem Çözümü
7Excel'de Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası KodlarıRehberli Problem Çözümü
8ArasınavRehberli Problem Çözümü
9Microsoft Office Excel’de hazır fonksiyonların kullanımları.Rehberli Problem Çözümü
10Microsoft Office Excel’de Visual Basic kontrol elemanlarının kullanımı ve kod yazma. Rehberli Problem Çözümü
11Microsoft Office Excel’ de kullanıcı formları, “Command Button” kontrolü ve “Check Box” kontrolü.Rehberli Problem Çözümü
12Microsoft Office Excel’ de “OptionButton” kontrolü, “ComboBox” kontrolü, “ListBox” kontrolü ve “RefEdit” kontrolü.Rehberli Problem Çözümü
13Microsoft Office Excel’ de tetikleyiciler, “InputBox” ve “MsgBox” kontrolleri.Dönem Projesi Sunumu
14Microsoft Office Excel hazır fonksiyonlarının Visual Basic kodları ile çağırılması. Dönem Projesi Sunumu
15Dönem Projesi SunumuDönem Projesi Sunumu
16Final SınavıDönem Projesi Sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1.Excel ile Programlama – 1, M. Temel Korkmaz, 2009. 2.Excel'de Makrolar:VBA, Cenk İltir, Pusula, 2011 3.Excel XP Makro Ötesi, Nihat Demirli ve Yüksel İnan, Palme Yayıncılık (5. Baskı), 2006. YARDIMCI KİTAPLAR: 4.VBA and Macros for Microsoft Excel, Bill Jelen and Tracy Syrstad, Sams Publishing 2004. 5.Mastering Excel 2003 Programming with VBA, Steven M. Hansen, SYBEX Inc., 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav4520
Problem Çözümü11222
Proje Hazırlama5630
Proje Sunma4520
Performans14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr