Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST316DISCRETE OPTIMIZATIONSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Dicsrete optimization; doğrusal kısıtları ve doğrusal amaç fonksiyonu olan ve değişkenlerinin bazıları veya tamamı tamsayılı olan problemler ile ilgilenir. Bu derste bu tür problemlerin matematiksel olarak modellenmesinden bahsedilmektedir. Dahası bu tür problemleri çözmek için gereken matematiksel altyapı ve yöntemler sunulmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Ali MERT
Öğrenme Çıktıları
1Optimallik, gevşemeler ve sınırları anlamak.
2Tamsayılı ve kombinatorik optimizasyon problemlerini çözen optimizasyon yöntemlerini kullanabilmek ve öğrenmek.
3Dal sınır yöntemlerini, dinamik programlamayı ve heuristic yöntemleri öğrenmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tamsayılı programlama problemleri ve uygulama sahaları, optimallik kavramı, gevşetme kavramı, ağ problemlerinin çeşitleri, doğrusal cebir ve ilgili kavramlar, optimizasyon yöntemleri, yaklaşık algoritmalar, ikillik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Temel Kavramlar
2Karma Tamsayılı Problemler ve Uygulamaları
3Optimallik ve Gevşetmeleri, Doğrusal Programlama Gevşetmeleri
4Ağ Problemleri
5Doğrusal Cebir ve Dış Bükeylik
6Konveks Hull, Geçerli Eşitsizlikler
7Düzlem Kesme Yöntemleri
8Ara sınav
9Dal-Sınır Yöntemi, Dallandırma Yöntemleri ve Arama Stratejileri
10Dal ve Kesme Yöntemi
11Dinamik Programlama
12Dinamik Programlama
13Heuristic Algoritmalar
14Heuristic Algoritmalar
15Lagrange Gevşetmesi ve İkillik
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- G. Nemhauser and L. Wolsey, Integer Programming and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988 - D. Bertsimas and R. Weismantel, Optimization over Integers, Dynamic Ideas, 2005 - A. Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, Wiley, 1986 - D. Chen, R. G. Batson, and Y. Dang, Applied Integer Programming: Modeling and Solution, Wiley, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ14    3                  
ÖÇ2     43  4              
ÖÇ3  4  43                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr