Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST415STATISTICAL RELIABILITY ANALYSISSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin güvenilirlik tanımını kavraması, güncel hayattaki güvenilirlik problemlerinin önemini anlaması, istatistiksel yöntemleri güvenilirlik hesaplamalarında kullanabilmesi, güvenilirlik veri analizi konusunda bilgi sahibi olması, farklı sistem yapıları veya modeller için güvenilirlik hesaplamalarını yapabilmelerinin sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Funda İŞÇİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Güncel hayattaki mevcut güvenilirlik problemlerini kavrayabilme
2Kalite , risk, vb. kavramları güvenilirlik ile bağlantılı irdeleme
3Güvenilirlik terminolojisini ve matematiksel alt yapısını anlayabilme
4İstatistik biliminin güvenilirlik analizindeki önemini kavrayabilme
5İstatistiksel yöntemleri güvenilirlik analizinde kullanabilme
6Yaşam zamanı dağılımı ve güvenilirlik kavramını bağdaştırabilme
7Güvenilirlik veri analizini kavrayabilme
8Sistem güvenilirlik hesaplamalarını yapabilme
9Farklı güvenilirlik modelleri için güvenilirlik analizini yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Güvenilirlik analizine giriş, Güvenilirliğin önemi, Güvenilirliğin kalite, tasarım, geçerlilik vb. kavramlar ile ele alınması, Güvenilirliğin matematiksel temeli ve güvenirlik ölçümü, Güvenilirlik kavramları ve terminolojisi, Yaşam zamanı dağılımları ve parametre tahmini, Güvenilirlik fonksiyonu tahmini, Sansürlenmiş veriler, Sistem güvenilirlik modelleri ve güvenilirlik hesaplama yöntemleri, Etki-dayanıklılık, hızlandırılmış yaşam, karma modeller vb. gibi özel model yapıları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Güvenilirlik analizine giriş, güvenilirliğin önemi, geliştirilmesi, kalite ve güvenilirlik, geçerlilik ve risk kavramları, güncel problemlere bakış
2Güvenilirlik Kavramları ve Terminolojisi
3Güvenilirliğin Ölçümü
4Yaşam Zamanı Dağılımları ve Güvenilirlik Karakteristikleri
5Yaşam Zamanı Dağılımları ve Güvenilirlik Karakteristikleri
6Güvenilirlik Fonksiyonu Tahmini, Olasılık Grafikleme
7Yaşam Zamanı Dağılımları Parametre Tahmini, Sansürlenmiş Veriler
8Arasınav
9Sistem Güvenilirliğini Modelleme
10Sistem Güvenilirliğini Modelleme
11Koherent Sistem Analizi
12Koherent Sistem Analizi
13Koherent Sistem Analizi
14Özel model yapıları, etki-dayanıklılık modeli, yarışan riskler, hızlandırılmış yaşam modelleri, karma modeller
15Özel model yapıları, etki-dayanıklılık modeli, yarışan riskler, hızlandırılmış yaşam modelleri, karma modeller
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
C. Ebeling, “An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering”,2010, 2nd Edition, Waveland Press, Inc, ISBN 978-1-57766-625-7. Way Kuo and Ming, J. Zuo, “Optimal Reliability odelling:Principles and Applications”,2002, John Wiley & Sons, Inc. Alessandro Birolini, “Reliability Engineering:Theory and Practice”, 2013, Seventh Edition, ISBN 978-3-642-39535-2 (e-book), Springer.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1  4    44    5  4       
ÖÇ2        4 5 45          
ÖÇ35    3      54   5      
ÖÇ4     4 5     5          
ÖÇ55 4  5   4  45    4     
ÖÇ65           54   5      
ÖÇ7    545          4  5   
ÖÇ85        4       5      
ÖÇ95 5              5     4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr