Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST414BİTİRME TEZİSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye derslerinde kazandığı bilgileri kullanma ve belirli bir konuyla ilgili deneysel ve kurumsal verileri değerlendirerek düzgün bir dil ile ifade etme yetenek ve becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
1İstatistik eğitiminde edindiği bilgilerin farklı alanlarda uygulanabilirliğini kavrayabilme
2Araştırma konusu ile ilgili verileri, uygun teknikleri kullanarak toplayabilme
3Araştırma probleminde uygulanabilecek İstatistiksel yöntemleri belirleyebilme
4Araştırma probleminde elde dilen verileri uygun yöntemlerle analiz etme
5Analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve probleme uygun olarak çözüm önerilerinde bulunabilme
6Sonuçları bilimsel bir rapor halinde sunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kaynak Tarama Teknikleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlk dönem belirlenen ve tasarlanan araştırma probleminde kullanılacak uygun İstatistiksel yöntemlerin seçilmesi
2İlk dönem belirlenen ve tasarlanan araştırma probleminde kullanılacak uygun İstatistiksel yöntemlerin seçilmesi
3Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması
4Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması
5Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması
6Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması
7Verilerin uygun teknikler yardımıyla analiz edilmesi
8Verilerin uygun teknikler yardımıyla analiz edilmesi
9Verilerin uygun teknikler yardımıyla analiz edilmesi
10Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
11Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
12Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
13Yapılan çalışmanın ve elde edilen bulguların bilimsel araştırma raporu haline getirilmesi
14Yapılan çalışmanın ve elde edilen bulguların bilimsel araştırma raporu haline getirilmesi
15Yapılan çalışmanın ve elde edilen bulguların bilimsel araştırma raporu haline getirilmesi
16Rapor teslimi, sözlü sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SPSS Uygulamalı Temel İstatistiksel Yöntemler, (2011), Prof. Dr. Özkan Ünver, Prof. Dr. Hamza GAMGAM, Yrd. Doç. Dr. Bülent Altunkaynak, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, (2005), Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Remzi Altunışık, Engin Yıldırım, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi. Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme, (2012), Prof. Dr. Şanslı ŞENOL, Nobel Akademik Yayıncılık. Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi, (2013), ( Cilt 1-Cil 2), Kazım ÖZDAMAR, Nisan Kitabevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik15230
Takım/Grup Çalışması16232
Alan Çalışması4520
Rapor Hazırlama2918
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma15230
Performans16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ14    5  4    5    5     
ÖÇ2      5      4         4
ÖÇ3         5  43         5
ÖÇ4   44 5  5  5           
ÖÇ5      5  5   3         4
ÖÇ6                5   5  5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr