Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BKM302NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında yaşam bilimlerinde nanoteknolojinin güncel uygulamaları aktarılacak olup, nanoskalalı biyomateryallerin geliştirilmesi, uygulamaları ve nanofabrikasyon teknolojisi üzerinde durulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sinan Akgöl
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Biyokimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp yada model olarak kullanımları, nanotıp, nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve nanobiyosistemlerin özel uygulamaları, organik ya da biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması, fabrikasyonu, MEMS/NEMS, nanopartiküller, nanoteller, nanotüpler. Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme. Fotolitografi. Nanolitografi. Elektron Demeti Litografisi. Dip Pen Nanolitografi. Plazma Litografi. Polimer Karışımları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ratner,M. Ratener,D. (2003) Nanotechnology A Gentle Introduction to the Next Big Idea, Prentice Hall, ISBN: 0131014005 Oded Shoseyov (Author, Editor), Ilan Levy (Editor), “NanoBioTechnology: BioInspired Devices and Materials of the Future”, Humana Press, 2008, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr